ICU & ED
For Doctors and Nurses
Tương hợp - tương kỵ thuốc tiêm truyền qua Y-SITE
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Tương hợp - tương kỵ thuốc tiêm truyền qua Y-SITE

Xem xét thuốc có thể truyền cùng 1 đường truyền qua chạc 3 (Y-SITE) không ?
 cập nhật: 15/3/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Y-SITE tương tự như khoá 3 chạc, giúp các thuốc có thể cùng tiêm truyền vào cùng một đường truyền. Một số thuốc tương kỵ khi trộn với nhau sẽ tạo ra các phản ứng như: kết tủa, thay đổi tính chất hoá học của thuốc, giảm hoặc mất tác dụng của thuốc...có thể gây hại cho người bệnh. Hãy chọn các thuốc bạn dự định sẽ tiêm truyền vào cùng chung 1 đường truyền để kiểm tra.
Thuốc muốn kiểm tra
Kết quả...

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn tra cứu: Tương hợp - tương kỵ thuốc tiêm truyền qua Y-SITE. Vinmec
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn tra cứu: Tương hợp - tương kỵ thuốc tiêm truyền qua Y-SITE. Vinmec
 3743 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP