ICU & ED
For Doctors and Nurses
Đánh giá đường thở khó
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Đánh giá đường thở khó

Checklist về nguy cơ đường thở khó
 cập nhật: 17/8/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
BONES Khó thông khí Bag-Mask
1
1
1
1
1
ROMAN Sử dụng tiêu chí BONES hoặc ROMAN để đánh giá khó thông khí Bag-Mask
1
1
1
1
1
LEMON Khó đặt nội khí quản
1
1
1
1
1
4D Không thể đặt nội khí quản
1
1
1
1
RODS Khó đặt Mask thanh quản (khó đặt đường thở trên thanh môn)
1
1
1
1
ULBT (khó soi thanh quản bằng Video) Kiểm tra ULBT bằng cách yêu cầu bệnh nhân che môi trên bằng răng cửa hàm dưới
1
Không xác định được vị trí màng nhẫn giáp Phẫu thuật đường thở khó (Mở màng nhẫn giáp, mở khí quản khó)
1
SMART Phẫu thuật đường thở khó (Mở màng nhẫn giáp, mở khí quản khó)
1
1
1
1
1
SHORT Phẫu thuật đường thở khó (Mở màng nhẫn giáp, mở khí quản khó)
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Việc đánh giá đường thở khó có ý nghĩa rất quan trọng trong sự thành công của can thiệp hỗ trợ đường thở. Từ kết quả đánh giá giúp định hướng sự chuẩn bị bệnh nhân và các phương án thay thế, hỗ trợ thiết bị phù hợp. Việc thất bại trong can thiệp đường thở có thể ảnh hưởng đến tổn thương thần kinh do không thể thông khí và có thể dẫn tới tử vong.

 1. Lập đường truyền tĩnh mạch hay qua xương, theo dõi DHST trên Monitor, điều chỉnh giường.
 2. Đánh giá đường thở khó
  • Đánh giá khả năng khó thông khí Mask-bóng: BONES hoặc ROMAN
  • Đánh giá khả năng đặt nội khí quản khó: LEMON, không thể đặt nội khí quản: 4D. Khó soi thanh quan bằng Video: kiểm tra ULBT(Upper Lip Bite Test) cắn môi trên.
  • Đánh giá khả năng đường thở trên thanh môn(ngoài thanh quản) khó: RODS
  • Đánh giá khả năng mở màng nhẫn giáp khó: SMART hoặc SHORT
 3. Lấy bỏ răng giả, dị vật nếu có, hút đàm.
 4. Cung cấp Oxy 100% trong 3-5 phút: thở mask có túi dự trữ khi bệnh nhân còn tự thở hoặc bóp bóng với Mask nếu bệnh nhân ngưng thở, hoặc hít sâu 4 lần trong 30 giây hoặc 8 lần trong 1,5 phút nếu bệnh nhân tự thở.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Intubation/RSI. Learn ICU
 2. Airway Assessment. Dhritiman Chakrabarti, Neuroanaesthesiologist (Assistant Professor) at National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore
 3. DAS 2015. Difficult intubation guidelines
 4. DAS ICU guidelines. DAS, ICS, FICM, RCoA Guideline for tracheal intubation in critically ill adults 2017
 5. Approach to the anatomically difficult airway in adults outside the operating room. Topic 275 Version 30.0. Uptodate 11.2021
 6. AIRWAY MANAGEMENT. FCCS 2018
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Intubation/RSI. Learn ICU
 2. Airway Assessment. Dhritiman Chakrabarti, Neuroanaesthesiologist (Assistant Professor) at National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore
 3. DAS 2015. Difficult intubation guidelines
 4. DAS ICU guidelines. DAS, ICS, FICM, RCoA Guideline for tracheal intubation in critically ill adults 2017
 5. Approach to the anatomically difficult airway in adults outside the operating room. Topic 275 Version 30.0. Uptodate 11.2021
 6. AIRWAY MANAGEMENT. FCCS 2018
 734 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP