ICU & ED
For Doctors and Nurses
APRI - độ xơ hóa gan
Đăng nhập
TÌM KIẾM

APRI - độ xơ hóa gan

Đánh giá mức độ xơ hóa gan
 cập nhật: 26/7/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Một trong những đánh giá quan trọng trong việc ra quyết định điều trị thuốc kháng vi rút ở bệnh nhân viêm gan B mạn (HBsAg [+] ≥ 6 tháng, ALT, AST < 5 lần ULN) là dựa vào mức độ xơ hóa gan. Trong đó, phương pháp xâm lấn (sinh thiết) khó thực hiện và phương pháp không xâm lấn đo độ đàn hồi gan bằng thiết bị Fibroscan đòi hỏi phải có thiết bị. APRI là một giải pháp thay thế tuyệt vời được Bộ Y Tế đưa vào trong hướng dẫn điều trị viêm gan B.

AST (GOT) (UI/L)
ULN (AST)*
Tiểu cầu (x 109/L hoặc x 103/µL)
Thực hiện
*ULN (AST): Giới hạn trên bình thường của AST phòng xét nghiệm

Phân độ này chúng tôi dựa vào phân độ của đo độ đàn hồi gan (Fibroscan)
Mức độ xơ hóa gan(F) Mô tả
F0 Không xơ hóa gan
F1 Xơ hóa nhẹ
F2 Xơ hóa trung bình
F3 Xơ hóa nặng
F4 Xơ gan
Phân loại Metavir trên mô học: 
  • Xơ hóa đáng kể (significant fibrosis): ≥ F2
  • Xơ hóa tiến triển (advanced fibrosis): ≥ F3
  • Xơ gan (cirrhosis): F4
APRI Mức độ xơ hóa ganĐịnh hướng can thiệp
< 0.5 F0-F1 Theo dõi
0.5 đến < 1.0 F2 Điều trị bằng thuốc kháng vi rút khi có đủ 2 tiêu chí
❶ ALT, AST > 2 ULN và/hoặc xơ hóa gan ≥ F2
❷ HBV DNA: nếu HBeAg(+) HBV DNA ≥ 20.000 IU/mL (≥ 105 copies/mL), nếu HBeAg (-) HBV DNA ≥ 2.000 IU/mL (≥ 104 copies/mL)
1.0 đến < 2.0 F3-F4
≥ 2.0 F4 Điều trị thuốc kháng vi rút khi tải lượng HBV DNA trên ngưỡng bất kể nồng độ ALT và tình trạng HBeAg.
Giá trị APRI > 2 có độ đặc hiệu 89% trong chẩn đoán xơ gan (F4) là điểm cắt trong quyết định điều trị bằng thuốc kháng vi rút theo WHO. Với độ nhạy 35%, giá trị APRI > 2 có thể bỏ sót 2/3 số ca mắc xơ gan. Giá trị APRI > 1 có độ nhạy lớn hơn (65%) nhưng độ đặc hiệu nhỏ hơn (75%) trong chẩn đoán xơ gan. Giá trị APRI > 1.5 có độ đặc hiệu 92% nhưng có thể bỏ sót gần 2/3 số ca xơ gan trung bình và nặng (F2-F4). (Theo Hướng dẫn dự phòng, chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc viêm gan B mạn, 2015, Tổ chức y tế thế giới)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B. Số: 3310/QĐ-BYT BỘ Y TẾ. 29/07/2019
  2. Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection WHO
  3. APRI. ASIAN LIVER CENTER at Stanford University
 2018 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP