ICU & ED
For Doctors and Nurses
IMPEDE-VTE score
Đăng nhập
TÌM KIẾM

IMPEDE-VTE score

Đánh giá nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân đa u tủy
 cập nhật: 20/4/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Đặc điểm bệnh nhân
4
3
1
4
1
5
2
-3
Liều Dexamethasone
2
4
Đã dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch
-4
-3
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Đánh giá nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân đa u tủy bắt đầu điều trị dựa vào thang điểm SAVED hoặc IMPEDE-VTE tùy thuộc vào chế độ điều trị của họ (SAVED chỉ áp dụng cho phác đồ dựa trên ImiD).
Điểm Nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch
≤ 3 Thấp
> 3 Cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2022
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2022
 13 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP