ICU & ED
For Doctors and Nurses
Checklist chuẩn bị cho đặt nội khí quản
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Checklist chuẩn bị cho đặt nội khí quản

Intubation Checklist: critically ill adults - to be done with whole team present
 cập nhật: 19/8/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Chuẩn bị bệnh nhân
1
1
1
1
1
1
Chuẩn bị thiết bị
1
1
1
Chuẩn bị nhóm (Team)
1
1
1
Chuẩn bị cho tình huống khó khăn
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Đặt nội khí quản được chuẩn bị tốt, đặc biệt là cho tình huống xấu có thể xảy ra, giúp làm gia tăng tỷ lệ thành công, cũng như an toàn cho người bệnh.
Điểm Ý nghĩa
15 Hoàn thành sự chuẩn bị cho đặt nội khí quản
< 15 Xem lại các bước còn thiếu sót


TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. DAS ICU intubation guidelines
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. DAS ICU intubation guidelines
 651 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP