ICU & ED
For Doctors and Nurses
HESTIA cho thuyên tắc phổi
Đăng nhập
TÌM KIẾM

HESTIA cho thuyên tắc phổi

Phân tầng nguy cơ tử vong sớm cho thuyên tắc phổi có huyết động ổn định
 cập nhật: 13/11/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Các biến cố
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm HESTIA giúp đánh giá chọn lọc nguy cơ tử vong sớm THẤP (0 điểm) để cân nhắc điều trị ngoại trú ở bệnh nhân thuyên tắc phổi có huyết động ổn định.
Điểm Nguy cơ tử vong sớm
0 Thấp
≥ 1 Trung bình, cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ESC 2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)
 2740 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP