ICU & ED
For Doctors and Nurses
Thời gian truyền dịch
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Thời gian truyền dịch

Tính thời gian truyền dịch và thể tích dịch còn lại sau khi đã truyền trong một khoảng thời gian
 cập nhật: 16/3/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Tình huống là bạn đã cho truyền dịch(hoặc thuốc) trong một khoảng thời gian, sau đó vì một lý do nào đó tạm ngưng (vd: đưa bệnh nhân đi thực hiện cận lâm sàng). Hoặc tình huống bạn cho truyền dịch đến thời điểm hiện tại. Bạn muốn biết đã truyền hết bao nhiêu dịch, lượng dịch còn lại là bao nhiêu, và thời gian dự kiến để truyền hết lượng dịch còn lại. Lưu ý: sử dụng bầu đếm giọt tiêu chuẩn(thường dùng trên lâm sàng) là 1ml = 20 giọt khi chọn tốc độ truyền dạng giọt/phút.

THIẾT LẬP BAN ĐẦU
Tổng thể tích (mL)
Tốc độ
Đơn vị
THỜI GIAN BẮT ĐẦU TRUYỀN
TRUYỀN TỚI
Kết quả...

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Theo yêu cầu đề xuất của Bs. Quang Tuấn. Khoa Cấp Cứu. TTYT huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.
 8081 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP