ICU & ED
For Doctors and Nurses
NaHCO₃ trong toan chuyển hóa nặng ở người lớn
Đăng nhập
TÌM KIẾM

NaHCO₃ trong toan chuyển hóa nặng ở người lớn

Tính lượng kiềm thiếu hụt và liều lượng NaHCO₃ cần truyền trong toan chuyển hóa nặng
 cập nhật: 12/5/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Điều chỉnh 1 phần tình trạng toan chuyển hóa nặng (pH < 7.1) hoặc HCO3- < 10 đến 12 mmol/L là cần thiết vì nếu cơ chế bù trừ hô hấp hữu hiệu mất bù sẽ gây ra tình trạng toan máu nặng đe dọa tính mạng bệnh nhân. Vì vậy, đối với bệnh nhân có mức HCO3- < 12 mmol/L cần được điều trị bằng cách truyền dung dịch Natri Bicarbonate (NaHCO3) với một lượng nhất định được tính toán để đạt được mục tiêu HCO3- ≥ 12 mmol/L.

HCO3- (mmol/L)
Cân nặng bệnh nhân (kg)
 • Phân tích này chưa tính đến tình trạng mất HCO3- (vd: tiêu chảy, dẫn lưu..) và tăng sản xuất Acid đang diễn ra. Vì vậy, lượng cần bù được tính toán là lượng tối thiểu cần truyền.
 • Mục tiêu điều trị: đưa pH > 7.1 và HCO3- ≥ 12 mmol/L.
 • Không nên truyền NaHCO3 quá nhanh, khi vào trong máu NaHCO3 = Na+ + HCO3-, khi đó HCO3- + H+ = H2CO3 = H2O + CO2, dẫn đến tăng tạo CO2, nếu truyền quá nhanh mà hô hấp không đào thải kịp sẽ dẫn đến toan hô hấp phối hợp. Không những thế, kiềm hóa máu quá nhanh sẽ làm giảm nồng độ canxi ion hóa, tăng sản xuất Lactate, tăng thể tích dịch ngoại bào và tăng Natri máu.
 • Ở bệnh nhân nhiễm toan ketone do đái tháo đường (DKA) chỉ bù NaHCO3 khi pH ≤ 6.9
 • 1 mEq = 1 mmol
 • 1 mEq/L = 1 mmol/L
 • Dung dịch NaHCO3 4.2% chứa 0.5 mEq HCO3-/mL
 • Dung dịch NaHCO3 8.4% chứa 1 mEq HCO3-/mL
 • Dung dịch NaHCO3 1.4% chứa 0.167 mEq HCO3-/mL

Tốc độ truyền NaHCO3 tối đa không quá 1.5 mEq/kg/giờ

Trong trường hợp không sử dụng dung dụng NaHCO3 4.2% mà sử dụng dung dịch NaHCO3 với nồng độ khác thì:

Thể tích cần truyền = (lượng HCO3- thiếu hụt) ÷ (nồng độ HCO3- trong dung dịch)

Ví dụ: Lượng HCO3- thiếu hụt được tính toán bằng 400 mEq, sử dụng dung dịch NaHCO3 8.4% để truyền thì:
 • Thể tích NaHCO3 8.4% cần truyền = 400 ÷ 1 = 400 mL

 • Bicarbonate deficit (mEq/L) = [0.5 × body weight (kg) × (24 - [HCO3-])]
 • Bicarbonate deficit (mEq) = Apparent volume of distribution × target change in [HCO3-]
 • Apparent volume of distribution = Total body weight (kg) × [0.4 + (2.4/[HCO3-])]
 • For example, to increase the serum bicarbonate to 12 mEq/L in a 60-kg patient with a serum bicarbonate level of 5 mEq/L:
 • Apparent volume of distribution = 60 kg × [0.4 + 2.4/5] = 53 L
 • Target change in [HCO3-] = 12 mEq/L - 5 mEq/L = 7 mEq/L
 • 53 L × 7 mEq/L = 371 mEq

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Metabolic Acid-Base Disorders. Usman Younus and Steven Cheng. Critical Care 2018
 2. Common Equations and Rules of Thumb in the Intensive Care Unit. Warren Isakow. Critical Care 2018
 3. Hướng dẫn sử dụng NaHCO3 4.2% của BBraun
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Metabolic Acid-Base Disorders. Usman Younus and Steven Cheng. Critical Care 2018
 2. Common Equations and Rules of Thumb in the Intensive Care Unit. Warren Isakow. Critical Care 2018
 3. Hướng dẫn sử dụng NaHCO3 4.2% của BBraun
 4402 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP