ICU & ED
For Doctors and Nurses
Geneva cho thuyên tắc phổi (bản đầy đủ)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Geneva cho thuyên tắc phổi (bản đầy đủ)

Đánh giá phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân nghi ngờ thuyên tắc phổi có huyết động ổn định.
 cập nhật: 24/4/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Các biến số
3
3
5
2
2
2
3
4
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm Geneva và Wells dành cho thuyên tắc phổi có 01 đầy đủ số điểm và 01 bản đơn giản hóa số điểm. Giúp đánh giá phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân nghi ngờ thuyên tắc phổi có huyết động ổn định.
Điểm Phân tầng nguy cơ thuyên tắc phổi
0 - 3 Thấp
4 - 10 Trung bình
≥ 11 Cao
0 - 5 Ít khả năng bị thuyên tắc phổi
≥ 6 Có khả năng bị thuyên tắc phổi

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Huyết khối tĩnh mạch. Hội Tim Mạch Việt Nam 2020
  2. ESC 2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Huyết khối tĩnh mạch. Hội Tim Mạch Việt Nam 2020
  2. ESC 2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)
 4387 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP