ICU & ED
For Doctors and Nurses
KDIGO - phân loại mức độ tổn thương thận cấp (AKI)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

KDIGO - phân loại mức độ tổn thương thận cấp (AKI)

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)
 cập nhật: 19/8/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tiêu chí theo giai đoạn tổn thương thận cấp (AKI)  
eGFR (mức lọc cầu thận tính trên diện tích da: mL/phút/1,73m2).
Creatinine là Creatinine huyết thanh.
1
2
3
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
KDIGO bao gồm định nghĩa và phân loại mức độ tổn thương thận cấp (AKI) theo 3 giai đoạn(tương ứng với 3 mức điểm).

KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) hay Cải thiện Kết cục Toàn cầu của Bệnh Thận. Được áp dụng rộng rãi nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Định nghĩa về tổn thương thập cấp (AKI) theo KDIGO:

  • ↑Creatinine  huyết thanh ≥ 0,3 mg/dL (≥ 26,5 µmol/L) trong vòng 48 giờ, hoặc
  • ↑Creatinine huyết thanh đến ≥ 1,5 lần so với mức nền, cái mà được biết hoặc được cho(giả định) là đã xảy ra trong vòng 7 ngày trước đó, hoặc
  • Thể tích nước tiểu < 0,5 mL/kg/giờ trong 6 giờ


TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Criteria for acute kidney injury. Uptodate 2023
  2. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. 2012
 94 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP