ICU & ED
For Doctors and Nurses
Phân loại CO-RADS
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Phân loại CO-RADS

Mức độ nghi ngờ nhiễm COVID-19 dựa trên CT scan phổi
 cập nhật: 23/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Hình ảnh trên CT scan phổi
1
2
3
4
5
6
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Phân loại CO-RADS về mức độ nghi ngờ nhiễm COVID-19 dựa trên CT scan phổi
Điểm Phân loại CO-RADS Mức độ nghi nghờ
1 CO-RADS 1 Không
2 CO-RADS 2 Thấp
3 CO-RADS 3 Trung bình
4 CO-RADS 4 Cao
5 CO-RADS 5 Rất cao
6 CO-RADS 6 Xác định

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế)
 1701 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP