ICU & ED
For Doctors and Nurses
Quy tắc PERC cho thuyên tắc phổi
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Quy tắc PERC cho thuyên tắc phổi

PERC (Pulmonary Embolism Rule-out Criteria) loại trừ thuyên tắc phổi (PE)
 cập nhật: 15/8/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Yếu tố nguy cơ cho thuyên tắc phổi (PE) Nếu không có bất kỳ yếu tố nào sau đây, cân nhắc loại trừ thuyên tắc phổi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Quy tắc PERC là một công cụ giúp loại trừ thuyên tắc phổi nếu không có bất cứ tiêu chí nào (xác suất xảy ra PE rất thấp < 2%), nhưng không có nghĩa là loại trừ 100%. Công cụ giúp bác sĩ lâm sàng có thể cân nhắc không cần làm thêm các xét nghiệm để chẩn đoán PE.
Điểm Ý nghĩa
0 Loại trừ thuyên tắc phổi (xác suất thuyên tắc phổi < 2%)
≥ 1 Chưa thể loại trừ thuyên tắc phổi, cân nhắc làm thêm các cận lâm sàng khác giúp chẩn đoán: siêu âm[tĩnh mạch chi dưới bằng nghiệm pháp ấn, siêu âm tim], D-Dimer, CT scan phổi có thuốc cản quang,..

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. PERC Rule for Pulmonary Embolism. MdCalc
  2. Graphic 94941 Phiên bản 2.0. Uptodate
  3. PERC rule to exclude the diagnosis of pulmonary embolism in emergency low-risk patients: study protocol for the PROPER randomized controlled study
 423 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP