ICU & ED
For Doctors and Nurses
Ti cho I:E
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Ti cho I:E

Tính thời gian hít vào (Ti) để đạt được I:E mong muốn dựa vào tần số thở (f)
 cập nhật: 23/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Tần số thở (f) có thể là tần số thở được cài đặt khi thiết lập máy thở ban đầu hoặc tần số thở thực tế của bệnh nhân trong thời gian thực khi đang điều chỉnh máy thở.
Tần số thở (f)
Tỷ lệ hít vào (I)
Tỷ lệ thở ra (E)
Kết quả...

    Với Mode áp lực để đạt được tỷ lệ I:E mong muốn cần phải cài đặt thời gian hít vào (Ti) tương ứng với tần số thở được cài đặt (f). Nhưng tần số thở thực tế của bệnh nhân thường ≥ tần số (f) được cài đặt. Do đó, khi tần số thở (f) thay đổi mà thời gian hít vào (Ti) mặc định nên dẫn đến thay đổi thời gian thở ra (Te), từ đó tỷ lệ I:E ban đầu bị thay đổi, làm cho bệnh nhân khó chịu, chống máy hoặc không đạt được mục đích thông khí (cung cấp Oxy, cũng như thải CO2).
    Để khắc phục được điều này trong thời gian thực với tần số thở hiện tại của bệnh nhân thì cần phải thay đổi thời gian hít vào (Ti) phù hợp với đích là đạt được tỷ lệ I:E mong muốn.
Bệnh lý f I:E
Bảo vệ đường thở 10 - 14 1:2
Giảm Oxy máu, ARDS 16 - 24, có khi tới 30 1:1 - 1:3
COPD/ hen 8 - 12 1:2 - 1:6
Bệnh gây liệt cơ, sau mổ 10 - 16 1:2

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Đề xuất của Bs. Quang Tuấn. Facebook/ Quang Tuấn.
  2. Cài đặt ban đầu các thông số máy thở. Critical Care 2018
  3. Medscape. Ventilator Management . Allon Amitai, MD; Chief Editor: Zab Mosenifar, MD, FACP, FCCP
 4541 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP