ICU & ED
For Doctors and Nurses
Compliance in COVID-19
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Compliance in COVID-19

Độ giãn nở của hệ thống hô hấp ở bệnh nhân COVID-19 để xác định kiểu tổn thương phổi L - H
 cập nhật: 8/5/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Việc xác định kiểu hình L hay H giúp quyết định chiến lược hỗ trợ hô hấp.
Tidal volume (mL)
Pplat (cmH₂O)
PEEP (cmH₂O)
Kết quả...

Compliance
mL/cmH2O
Ý nghĩa
50 - 100 Là khoảng giá trị bình thường, có tài liệu ghi nhận đến 200 mL/cmH2O
≥ 40 Ghi nhận kiểu hình L (Phenotype L) ở bệnh nhân mắc COVID-19
Độ giãn nở phổi còn tốt
Đáp ứng kém với PEEP
< 40 Ghi nhận kiểu hình H (Phenotype H) ở bệnh nhân mắc COVID-19
Giống với ARDS
Độ giãn nở phổi giảm
Đáp ứng với PEEP
Chủ đề được cố vấn chuyên môn bởi:
Chuyên gia thở máy
Ths. Bs. Đặng Thanh Tuấn
TK. Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1
Bệnh nhân phải được an thần, không thở chủ động khi đo, hút đàm sạch cho đường thở thông thoáng, đảm bảo áp lực bóng chèn của nội khí quản tránh rò rỉ khí.
  • Tidal volume: Thể tích khí lưu thông của bệnh nhân (máy thở đo được).
  • Pplat: Áp lực bình nguyên. Có 2 cách để lấy Pplat, cách 1 là thao tác nhấn nút Inspiratory Pause trên máy thở, cách 2 là thiết lập thời gian TiPause trong thông số cài đặt của Mode thở thể tích (cách 2 này sẽ đo được Pplat liên tục theo mỗi nhịp thở). 
  • PEEP: là PEEP thực của bệnh nhân, đo bằng cách nhấn nút Expiratory Pause, kết quả total PEEP (PEEPtot).
Lưu ý: Việc xác định kiểu hình L hay H còn được hỗ trợ bởi chẩn đoán hình ảnh. Không những thế, trong bệnh cảnh COVID-19 cũng có thể chuyển dịch kiểu hình qua lại, với xu hướng chính từ L sang H.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ESICM Webinar: How to ventilate in COVID-19.
  2. Static Lung Compliance (Cstat) Calculation. MdCalc
  3. Độ giãn nở động có khác độ giãn nở tĩnh không ?. Bs. Đặng Thanh Tuấn - BV Nhi Đồng 1
 5868 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP