ICU & ED
For Doctors and Nurses
MORSE cải tiến đánh giá nguy cơ ngã ở người lớn
Đăng nhập
TÌM KIẾM

MORSE cải tiến đánh giá nguy cơ ngã ở người lớn

Modified Morse Fall Scale
 cập nhật: 10/5/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tuổi
0
5
10
15
Tiền sữ ngã Trong vòng 03 tháng qua
0
25
Phương tiện hỗ trợ khi di chuyển
0
15
30
Điều trị thuốc tĩnh mạch hoặc Heparin hoặc sử dụng 1 hoặc nhiều hơn thuốc đang còn tác dụng, làm tăng nguy cơ ngã Thuốc gây mê, gây nghiện, chống trầm cảm, chống đông máu, hạ huyết áp, tâm thần
0
20
Dáng đi
0
10
20
Tình trạng ý thức
0
15
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Điều dưỡng có thể đánh giá nhanh trong vòng 03 phút để phân loại nguy cơ và có kế hoạch can thiệp hỗ trợ phù hợp
Điểm Nguy cơ ngã
Can thiệp
0 - 29 Thấp
Chăm sóc điều dưỡng cơ bản tốt
30 - 49 Trung bình
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa té ngã tiêu chuẩn
≥ 50 Cao
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa té ngã nguy cơ cao
ĐỊNH HƯỚNG CAN THIỆP
Biện pháp Mô tả
Cảnh báo Giáo dục sức khỏe về phòng tránh ngã
Ghi chép hồ sơ những lần ngã trước
Đeo vòng cảnh báo nguy cơ ngã
Dán nhãn cảnh báo ngã vào bìa hồ sơ
Tư vấn Giới thiệu sử dụng dịch vụ phục hồi chức năng
Hỗ trợ đi vệ sinh Sử dụng bô/ ghế vệ sinh
Hỗ trợ khi đi vệ sinh
Hỗ trợ vận động Trợ giúp vận động
Dùng xe đẩy
Hỗ trợ ra khỏi giường 1 người
2 người
Hỗ trợ tại giường Nâng thanh chắn giường
Khóa bánh xe giường
Thường xuyên kiểm tra, định hướng lại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Morse Fall Scale
  2. Morse Fall Scale Reference
 7190 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP