ICU & ED
For Doctors and Nurses
NEWS (or NEWS 2) National Early Warning Score
Đăng nhập
TÌM KIẾM

NEWS (or NEWS 2) National Early Warning Score

Điểm cánh báo sớm Quốc gia
 cập nhật: 3/10/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tần số thở (lần/ phút)
0
1
2
3
SpO2 (%)
0
1
2
3
0
1
2
3
Thở khí phòng hoặc thở Oxy
0
2
Huyết áp tâm thu (mmHg)
0
1
2
3
Mạch (nhịp/ phút)
0
1
2
3
Tình trạng ý thức
0
3
Nhiệt độ (oC)
0
1
2
3
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Điểm cảnh báo sớm quốc gia NEWS và bản cập nhật NEW2 (bổ sung chỉ số SpO2 cho nhóm bệnh nhân có tăng CO2 máu [vd: COPD]) trong những năm gần đây đã trở thành công cụ theo dõi được lựa chọn sử dụng ở hầu hết các trung tâm y khoa, vì tính khả dụng của nó cũng như tính chính xác, độ nhạy trong phát hiện các bệnh nhân có nguy cơ, để làm căn cứ ưu tiên đưa ra các can thiệp sớm. Trong đó bảng điểm MEWS (dành cho người lớn)PEWS (dành cho trẻ em) cũng được phát triển để phù hợp với lứa tuổi và căn bản cũng dựa vào các tiêu chí trên. Không những thế các tiêu chí của qSOFA cũng là một phần được tích hợp trong NEWS (hoặc NEWS 2) để phát hiện sớm SEPSIS.
Điểm Nguy cơ Phản ứng
0 - 4 Thấp Tiếp tục theo dõi NEWS.
- Thông báo điều dưỡng trực chính đánh giá bệnh nhân.
- Điều dưỡng trực chính quyết định mức độ theo dõi và/ hoặc điều chỉnh kết hoạch chăm sóc nếu cần thiết.
- Theo dõi tối thiểu mỗi 12 giờ nếu 0 điểm
- Theo dõi tối thiểu mỗi 4 - 6 giờ nếu từ 1 - 4 điểm
3
(điểm cao nhất ở bất kỳ tiêu chí nào)
Trung bình - thấp
- Điều dưỡng trực chính thông báo bác sĩ điều trị để đánh giá lại và quyết định kế hoạch can thiệp.
- Theo dõi tối thiểu mỗi 01 giờ.
5 - 6
đáp ứng khẩn cấp
Trung bình - Điều dưỡng trực chính ngay lập tức thông báo bác sĩ điều trị.
- Điều dưỡng trực chính yêu cầu bác sĩ đủ năng lực đánh giá bệnh diễn tiến cấp tính (kích hoạt đội phản ứng nhanh RRT khoa phòng).
- Chuyển bệnh nhân vào khu vực có thiết bị theo dõi.
- Theo dõi tối thiểu mỗi 01 giờ
≥ 7
đáp ứng cấp cứu
Cao - Điều dưỡng trực chính ngay lập tức thông báo bác sĩ điều trị (nên là bác sĩ chuyên khoa).
- Cần hỗ trợ của đội ngũ hồi sức , yêu cầu có kỹ năng kiểm soát đường thở nâng cao(kích hoạt đội phản ứng nhanh RRT ICU)
- Cân nhắc chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh nặng hoặc ICU
- Phòng bệnh nặng cần có thiết bị theo dõi.
- Theo dõi liên tục các dấu hiệu sinh tồn

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. National Early Warning Score (NEWS) 2
  2. National Early Warning Score (NEWS) 2. Royal College of Physicians
 8458 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP