ICU & ED
For Doctors and Nurses
BALTHAZAR
Đăng nhập
TÌM KIẾM

BALTHAZAR

Đánh giá mức độ nặng của viêm tụy trên CT Scan
 cập nhật: 20/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR CodeTiêu chí Điểm
Mức độ viêm tụy
0
1
2
3
4
Mức độ hoại tử
0
2
4
6
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Đánh giá mức độ nặng của viêm tụy cấp trên CTscan. Điểm BALTHAZAR > 6 điểm được đánh giá là viêm tụy cấp nặng.
Điểm Ý nghĩa
0-3 Mức độ nhẹ. Không có biến chứng nặng
4-6 Mức độ trung bình. Biến chứng không rõ
7-10 Mức độ nặng, tử vong cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 11123 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code