ICU & ED
For Doctors and Nurses
GLASGOW IMRIE
Đăng nhập
TÌM KIẾM

GLASGOW IMRIE

Tiêu chuẩn viêm tụy cấp nặng ≥ 3 điểm
 cập nhật: 28/11/2020
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tuổi và các chỉ số xét nghiệm
1
1
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Viêm tụy cấp nặng: ≥ 3 điểm.
Để đánh giá thang điểm này cần làm các xét nghiệm: công thức máu, khí máu động mạch, ALT (GPT), Ure, Calci toàn phần, Albumin và glucose máu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Modified Glasgow Imrie Severity Criteria for Acute Pancreatitis. Medscape
 3846 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP