ICU & ED
For Doctors and Nurses
CPOT (Critical Care Pain Observation Tool)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

CPOT (Critical Care Pain Observation Tool)

Công cụ đánh giá đau dựa trên quan sát ở bệnh nhân hồi sức tích cực
 cập nhật: 9/2/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tiêu chí phát âm và đồng bộ máy thở Phát âm (dành cho bệnh nhân không đặt nội khí quản) và đồng bộ máy thở (dành cho bệnh nhân đặt nội khí quản)
0
1
2
0
1
2
Biểu hiện trên khuôn mặt
0
1
2
Cử động cơ thể
0
1
2
Co cơ Đánh giá dựa vào sự uốn và duỗi thụ động của phần chi trên (hai tay)
0
1
2
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
CPOT có thể được sử dụng để đánh giá đau ở bệnh nhân đặt nội khí quản hoặc đang được dùng thuốc an thần dựa trên hành vi.
Điểm Ý nghĩa
≤ 2 Có khả năng đau tối thiểu hoặc không đau. Xem xét đánh giá lại sau đó
> 2 Mức độ đau không chấp nhận được. Tìm và giải quyết nguyên nhân gây đau, cân nhắc thêm hoặc thay thế thuốc giảm đau và an thần
Thường xuyên đánh giá lại để quản lý đau thích hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Critical Care Pain Observation Tool (CPOT). MdCalc
  2. Critical-Care Pain Observation Tool. SCCM
  3. Adapted with permission from the American Association of Critical-Care Nurses. Gelinas C, Fillion L, Puntillo KA, Viens C, Fortier M. Validation of the Critical-Care Pain Observation Tool in Adult Patients. Am J Crit Care. 2006;15[4]:420-427
 1471 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP