ICU & ED
For Doctors and Nurses
Total severity Score (TSS)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Total severity Score (TSS)

Đánh giá mức độ tổn thương phổi dựa vào X-quang ở bệnh nhân COVID-19
 cập nhật: 23/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Mỗi bên phổi chia làm 4 phần bằng nhau từ trên xuống, xác định tổn thương phổi Nếu có bất kỳ loại tổn thương: dày kẽ, kính mờ, hoặc đông đặc
1
1
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Dựa vào các dấu hiệu tổn thương phổi ở bệnh nhân COVID-19 trên các phân vùng để tính tổng điểm giúp phân loại mức độ tổn thương phổi.
Điểm Mức độ
1 - 2 Nhẹ
3 - 6 Vừa
7 - 8 Nặng
Chia mỗi bên phổi làm 4 phần bằng nhau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế)
  2. COVID-19 severity scoring systems in radiological imaging – a review
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế)
  2. COVID-19 severity scoring systems in radiological imaging – a review
 5873 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP