ICU & ED
For Doctors and Nurses
IBW (Hamwi)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

IBW (Hamwi)

Cân nặng lý tưởng theo Hamwi, giúp xác định nhu cầu dinh dưỡng
 cập nhật: 6/1/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Ở bệnh nhân thừa cân, béo phì (dựa trên BMI) thì cân nặng lý tưởng (IBW) theo phương pháp Hamwi được áp dụng để tính toán xác định nhu cầu năng lượng (K cal/kg/ngày) và Protein (g/kg/ngày).

Chiều cao (cm)
Giới tính
Kết quả...
BMI (kg/m2) Nhu cầu năng lượng dựa trên IBW
> 50 22 - 25 Kcal/kg IBW/ngày
Bệnh nhân có BMI ≤ 50 kg/m2nhu cầu năng lượng dựa trên cân nặng thực tế (ABW), riêng bệnh nhân phù, cổ chướng (suy gan) dựa trên cân nặng khô ước tính (EDW).
BMI (kg/m2) Protein cần (g/kg/ ngày)
30-40 2.0 - 2.5 g/kg IBW/ngày
> 40 2.5 g/kg IBW/ngày
Bệnh nhân có BMI < 30 kg/m2nhu cầu Protein dựa trên cân nặng thực tế (ABW), riêng bệnh nhân phù, cổ chướng (suygan) dựa trên cân nặng khô (DW).

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ideal Body Weight Calculator. GOODCALCULATORS
  2. BMI Calculator » Ideal Body Weight - G. J. Hamwi Formula (1964)
  3. Ideal Body Weight (Hamwi method). scymed.com
  4. Hamwi formula. nutritionhouse.com
  5. Nutrition in the Intensive Care Unit. Critical Care 2018
 1887 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP