ICU & ED
For Doctors and Nurses
Rumack–Matthew và phác đồ NAC đường uống cho ngộ độc Paracetamol
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Rumack–Matthew và phác đồ NAC đường uống cho ngộ độc Paracetamol

Xác định ngưỡng và phác đồ điều trị bằng NAC đường uống ở bệnh nhân ngộ độc Paracetamol
 cập nhật: 14/1/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Biểu diễn nồng độ paracetamol máu Rumack–Matthew theo thời gian sau khi dùng paracetamol giúp hỗ trợ ra quyết định điều trị NAC (N-Acetylcystein) trong ngộ độ Paracetamol cấp. Với một kết quả xét nghiệm nồng độ Paracetamol tại thời điểm bất kỳ từ ≥ 4 giờ sau khi uống Paracetamol, phần mềm sẽ phân tích cho ra 1 chỉ số khớp với bảng biểu diễn nồng độ Rumack-Matthew và tự động so sách giá trị chuẩn để đưa ra hướng dẫn cho quyết định NAC.

Giờ
Phút
Paracetamol (mg/L)
Hướng dẫn: 
 • Nhập khoảng thời gian (giờ, phút) tính từ lúc uống Paracetamol đến lấy máu xét nghiệm và kết quả nồng độ Paracetamol định lượng được
Cân nặng bệnh nhân (kg)

Quy trình dùng NAC đường uống 72 giờ: 18 liều
 • Dùng 1 liều bolus ban đầu là 140mg/kg cân nặng
 • Sau đó là 17 liều, mỗi liều 70mg/kg cân nặng, khoảng thời gian giữa các liều là 4 giờ
 • Pha thuốc với nước thành dung dịch nồng độ 5% hoặc loãng hơn, có thể cho thêm nước quả để dễ uống. 
Nếu bệnh nhân nôn, cần chống nôn tích cực:
 • Metoclopramide (primperan 10mg) tiêm tĩnh mạch, nếu không đỡ có thể nhắc lại, tổng liều 1mg/kg cân nặng.
 • Có thể cho thêm Diphenhydramine (Dimedron 10mg) để tránh tác dụng làm mất trương lực của metoclopramide, đặc biệt ở người trẻ.
 • Nếu các thuốc trên không kết quả thì dùng: Ondansetron, Droperidol.
 • Nếu nôn vẫn tiếp tục thì đặt sonde dạ dày và nhỏ giọt dung dịch NAC qua sonde dạ dày trong 30 phút.
 • Nếu vẫn không đỡ nôn thì chuyển bệnh nhân đến cơ sở có NAC dạng truyền tĩnh mạch.
 • Sau khi bệnh nhân nôn và nghỉ một lát cần dùng lại NAC với tốc độ chậm hơn và theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. The Acetaminophen Toxicity Equations: “Solutions” for Acetaminophen Toxicity Based on the Rumack-Matthew Nomogram. June 2005Annals of Emergency Medicine 45(5):563-4
 2. Acetaminophen Overdose and NAC Dosing. MDCalC.com
 3. Ngộ độc Paracetamol. Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc. Bộ Y Tế. 31/08/2015
 1549 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP