ICU & ED
For Doctors and Nurses
MEWS - Medified Early Warning Score
Đăng nhập
TÌM KIẾM

MEWS - Medified Early Warning Score

Điểm cảnh báo sớm sửa đổi - Kích hoạt đội phản ứng nhanh (RRT)
 cập nhật: 23/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Mạch (nhịp tim) lần/ phút
2
1
0
1
2
3
Huyết áp tâm thu mmHg
3
2
1
0
2
Nhiệt độ o C
2
0
2
Nhịp thở lần/ phút
2
0
1
2
3
Điểm đau AVPU A: tỉnh táo, V: đáp ứng với lời nói, P: đáp ứng với đau, U: không đáp ứng
0
1
2
3
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Điểm cảnh báo sớm sửa đổi giúp kích hoạt RRT (đội phản ứng nhanh) / MET (đội cấp cứu y tế) trong hệ thống phản ứng nhanh (RRS). 
Điểm Ý nghĩa
< 5 Xem xét kích hoạt RRT/MET nếu có 1 trong các tiêu chí sau:
Nhịp tim thay đổi đột ngột: HR < 40 hoặc > 140 nhịp/ phút.
Huyết áp tâm thu hạ đột ngột < 90 mmHg.
Nhịp thở thay đổi đột ngột < 8  hoặc > 30 lần/ phút.
SpO2 < 90% (mặt dù có hỗ trợ Oxy 10 lít/ phút).
Tổn thương đường hô hấp trên: khò khè, rít (tiếng thở Stridor).
Thay đổi tri giác Glasgow giảm xuống ≤ 2 điểm.
Điều dưỡng lo lắng về tình trạng NB không giải thích được.
≥ 5 Kích hoạt RRT/MET. Do tăng tỷ lệ tử vong và tỷ lệ nhập ICU trong 60 ngày. Xem xét cấp độ chăm sóc cao hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Modified Early Warning Score (MEWS) for Clinical Deterioration. Mdcalc.com
  2. RAPID RESPONSE SYSTEM. FCCS 2018
  3. A retrospective cohort study of the utility of the modified early warning score for interfacility transfer of patients with traumatic injury. BMJ.
  4. Modified Early Warning Score (MEWS). Medscape.
 6597 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP