ICU & ED
For Doctors and Nurses
SIC (Sepsis-Induced Coagulopathy) Score
Đăng nhập
TÌM KIẾM

SIC (Sepsis-Induced Coagulopathy) Score

Điểm rối loạn đông máu do nhiễm trùng huyết
 cập nhật: 23/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
INR International Normalized Ratio
0
1
2
Số lượng tiểu cầu x 109/L
0
1
2
Điểm SOFA Kích vào đây để tính điểm SOFA
0
1
2
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Được chẩn đoán là rối loạn đông máu do nhiễm trùng huyết khi tổng điểm từ dưới lên ≥4 VÀ tổng điểm của thời gian prothrombin và đông máu là ≥3. Trong nghiên cứu của ISTH thì SIC từ 4 trở lên được điều trị bằng kháng đông lại cho thấy tỷ lệ tử vong trong 28 ngày thấp hơn so với những bệnh nhân không được điều trị. Nhận biết và quản lý rối loạn đông máu ở COVID-19 dựa trên điểm số D -dimer và SIC là các yếu tố tiên lượng chính.
Điểm Ý nghĩa
0 - 4 Chưa đủ tiêu chuẩn gợi ý rối loạn đông máu do nhiễm trùng huyết. Cần theo dõi và đánh giá lặp lại.
≥ 4 Phù hợp với chẩn đoán rối loạn đông máu do nhiễm trùng huyết, xem xét sử dụng thuốc chống đông. Dự đoán tỷ lệ tử vong trong 28 ngày nếu không điều trị ≥ 30%.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. COVID-19 and SIC. ncbi
  2. Sepsis Induced Coagulopathy (SIC) Score. Qxmd.com
  3. New criteria for sepsis-induced coagulopathy (SIC) following the revised sepsis definition: a retrospective analysis of a nationwide survey
 2535 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP