ICU & ED
For Doctors and Nurses
Modified NUTRIC Score (MNS)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Modified NUTRIC Score (MNS)

Điểm dinh dưỡng hiệu chỉnh
 cập nhật: 5/1/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tuổi
0
1
2
APACHE II Click ở để xem công cụ hỗ trợ tính điểm APACHE II
0
1
2
3
SOFA Click ở để xem công cụ hỗ trợ tính điểm SOFA
0
1
2
Bệnh đồng mắc Bệnh kèm theo
0
1
Số ngày nằm viện trước khi vào ICU
0
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng là một trong những phần quan trọng trong chiến lượt điều trị bệnh nhân nặng tại ICU nhằm giảm tỷ lệ tử vong.
Điểm Ý nghĩa
0 - 4 Nguy cơ suy dinh dưỡng thấp
≥ 5 Nguy cơ suy dinh dưỡng cao
Liên quan đến kết cục lâm sàng xấu(thở máy, tử vong)
Được hưởng lợi từ điều trị dinh dưỡng tích cực


TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng trong điều trị người bệnh COVID-19. Ban hành theo quyết định Số: 2110/QĐ-BYT. Ngày 19 tháng 5 năm 2020 . Bộ Y Tế.
  2. Hướng dẫn công tác dinh dưỡng người bệnh COVID-19 tại 3 tầng điều trị. TS. BS. Lưu Ngân Tâm - Bệnh Viện Chợ Rẫy
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng trong điều trị người bệnh COVID-19. Ban hành theo quyết định Số: 2110/QĐ-BYT. Ngày 19 tháng 5 năm 2020 . Bộ Y Tế.
  2. Hướng dẫn công tác dinh dưỡng người bệnh COVID-19 tại 3 tầng điều trị. TS. BS. Lưu Ngân Tâm - Bệnh Viện Chợ Rẫy
 1900 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP