ICU & ED
For Doctors and Nurses
Đánh giá sức cơ
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Đánh giá sức cơ

Là một phần trong đánh giá thần kinh, vận động
 cập nhật: 24/1/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR CodeTiêu chí Điểm
Đánh giá sức cơ trong khám vận động
0
1
2
3
4
5
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm được xây dựng bởi Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Vương quốc Anh
Điểm Sức cơ
0 0/5
1 1/5
2 2/5
3 3/5
4 4/5
5 5/5

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Khám vận động: Những điều cần biết
 6097 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code