ICU & ED
For Doctors and Nurses
ASA PSCS
Đăng nhập
TÌM KIẾM

ASA PSCS

​ASA Physical Status Classification System
 cập nhật: 20/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR CodeTiêu chí Điểm
ASA
1
2
3
4
5
6
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Phân loại nguy cơ phẫu thuật của hiệp hội bác sĩ gây mê Hoa Kỳ (ASA).
Điểm Ý nghĩa
≥ 3 Phẫu thuật nguy cơ cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ​ASA Physical Status Classification System
  2. American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification System: History, Development, Reliability, and Its Future
 3813 lượt sử dụng

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về kỹ thuật (skills), công cụ hỗ trợ (tools), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về kỹ thuật (skills), công cụ hỗ trợ (tools), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code