ICU & ED
For Doctors and Nurses
ASA PSCS
Đăng nhập
TÌM KIẾM

ASA PSCS

​ASA Physical Status Classification System
 cập nhật: 20/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
ASA
1
2
3
4
5
6
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Phân loại nguy cơ phẫu thuật của hiệp hội bác sĩ gây mê Hoa Kỳ (ASA).
Điểm Ý nghĩa
≥ 3 Phẫu thuật nguy cơ cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ​ASA Physical Status Classification System
  2. American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification System: History, Development, Reliability, and Its Future
 3858 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP