ICU & ED
For Doctors and Nurses
NPRS (Numerical Pain Rating Scale)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

NPRS (Numerical Pain Rating Scale)

Thang xếp hạng mức độ đau theo số
 cập nhật: 9/2/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR Code
GIỚI THIỆU
NPRS có thể được sử dụng để đánh giá đau ở người lớn, bao gồm bệnh nhân ICU. Được xếp hạng thứ tự từ 0 đến 10. Với 0 là không đau và 10 là mức độ đau cực độ (đau nhất). Yêu cầu bệnh nhân tự nói ra mức độ đau của mình hoặc chỉ vào số nếu không thể nói.


Điểm Mức độ đau
1 - 3 Đau nhẹ
4 - 6 Đau vừa
7 - 0 Đau nặng

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ABCDEF Bundle. SCCM
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ABCDEF Bundle. SCCM
 1024 lượt sử dụng

ICU & ED chuyển đổi số !

Cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về kỹ thuật (skills), công cụ hỗ trợ (tools), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về kỹ thuật (skills), công cụ hỗ trợ (tools), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code