ICU & ED
For Doctors and Nurses
NPRS (Numerical Pain Rating Scale)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

NPRS (Numerical Pain Rating Scale)

Thang xếp hạng mức độ đau theo số
 cập nhật: 9/2/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
NPRS có thể được sử dụng để đánh giá đau ở người lớn, bao gồm bệnh nhân ICU. Được xếp hạng thứ tự từ 0 đến 10. Với 0 là không đau và 10 là mức độ đau cực độ (đau nhất). Yêu cầu bệnh nhân tự nói ra mức độ đau của mình hoặc chỉ vào số nếu không thể nói.


Điểm Mức độ đau
1 - 3 Đau nhẹ
4 - 6 Đau vừa
7 - 0 Đau nặng

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ABCDEF Bundle. SCCM
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ABCDEF Bundle. SCCM
 1164 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP