ICU & ED
For Doctors and Nurses
AIMS65 Score
Đăng nhập
TÌM KIẾM

AIMS65 Score

Ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên
 cập nhật: 5/12/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Yếu tố nguy cơ
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Điểm AIMS65 là công cụ dự đoán đơn giản để dự đoán nguy cơ ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên bằng phương pháp không xâm lấn (không cần nội soi). Giúp hỗ trợ phân loạn, ra quyết định sớm và xử trí thích hợp, đặc biệt là bệnh nhân nhập viện vào khoa Cấp Cứu.

Điểm AIMS65 vượt trội hơn GBSvà Rockall score trong việc dự đoán tỷ lệ tử vong, nhập viện ICU và thời gian nằm viện. GBS vượt trội hơn AIMS65 trong việc dự đoán nhu cầu truyền máu, AIMS65 dự đoán đúng nhu cầu truyền máu ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản. Không có hệ thống tính điểm nào dự đoán thỏa đáng nguy cơ tái phát xuất huyết.
Xuất huyết tiêu hóa trên cấp
Điểm Ý nghĩa
≥ 2 Dự đoán tỷ lệ tử vong trong bệnh viện, truyền máu, nhập ICU cao, và tăng thời gian nằm viện và ICU.
Điểm Tỷ lệ tử vong tại bệnh viện
0 0,3 %
1 1,2 %
2 5,3 %
3 10,3 %
4 16,5 %
5 24,5 %

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Clinical Application of AIMS65 Scores to Predict Outcomes in Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Clin Endosc. 2015 Sep; 48(5): 380–384. Published online 2015 Sep 30.
  2. AIMS65 Score for Upper GI Bleeding Mortality. Mdcalc
  3. Prospective Comparison of the AIMS65 Score, Glasgow-Blatchford Score, and Rockall Score for Predicting Clinical Outcomes in Patients with Variceal and Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding. Clin Endosc 2021;54:211-221
 68 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP