ICU & ED
For Doctors and Nurses
MPI
Đăng nhập
TÌM KIẾM

MPI

Mannheim peritonitis index (chỉ số viêm phúc mạc)
 cập nhật: 17/1/2024
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Yếu tố nguy cơ
5
5
7
4
4
6
4
Dịch tiết trong phúc mạc
0
6
12
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
MPI là một công cụ đơn giản và hiệu quả để đánh giá tỷ lệ bệnh tật và tử vong ở bệnh nhân viêm phúc mạc.
Ý nghĩa chỉ số MPI
Điểm Tỷ lệ tử vong Tỷ lệ bệnh tật
< 21 0 % 13,33 %
21 - 27 27,28 % 65,71 %
> 27 100 % 100%
Đối với MPI 27 điểm có độ nhạy 66,67%, độ đặc hiệu 100%, và dự đoán dương tính đối với tử vong là 100% với độ chính xác 94%.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Assessment of Severity of Peritonitis Using Mannheim Peritonitis Index. Nigerian Journal of Surgery 22(2):p 118-122, Jul–Dec 2016. | DOI: 10.4103/1117-6806.189009
  2. Mannheim's Peritoneal index score (MPI). wikidoc
  3. Mannheim’s peritonitis index in the prediction of postoperative outcome of peritonitis
 15 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP