ICU & ED
For Doctors and Nurses
Central Line Bundle - Gói đường truyền trung tâm
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Central Line Bundle - Gói đường truyền trung tâm

Phòng ngừa nhiễm trùng huyết liên quan đến đường truyền trung tâm
 cập nhật: 2/8/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Gói đặt đường truyền trung tâm (Central line insertion bundle)
1
1
1
1
Gói duy trì đường truyền trung tâm (Central line maintenance bundle)
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Phòng ngừa nhiễm trùng huyết liên quan đến đường truyền trung tâm (Central Line Associated Blood Stream Infections - CLABSI) là một trong những phòng ngừa tiêu chuẩn trong ICU. Gói đường truyền trung tâm (Central Line Bundle) được xây dựng dựa trên 5 thành phần chính:
 1. Vệ sinh tay
 2. Tối đa hóa các biện pháp che chắn phòng ngừa
 3. Sát trùng da với Chlorhexidine
 4. Lựa chọn vị trí đặt catheter tối ưu, với ưu tiên tĩnh mạch dưới đòn(có bằng chứng giảm nguy cơ nhiễm trùng) và tĩnh mạch cảnh trong. Tránh tĩnh mạch đùi, nhất là bệnh nhân người lớn béo phì.
 5. Hằng ngày đánh giá sự cần thiết của đường truyền và loại bỏ ngay khi không còn cần thiết.
Được thảo luận thêm trong chủ đề: Nhiễm khuẩn huyết và nhiễm trùng dòng máu liên quan đến Catheter.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Bundle approach used to achieve zero central line-associated bloodstream infections in an adult coronary intensive care unit. BMJ 2021
 2. Preventing Central Line Associated Infections. Course Learning.
 3. Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm trùng huyết trên người bệnh đặt catheter trong lòng mạch. Bộ Y Tế. 2012. Số 3672/QĐ-BYT
 4. ChecklistforPreventionofCentralLine Associated Blood Stream Infections. CDC 2011
 5. The Central Line Bundle and YOU!. UH. 2013
 6. Central Line Maintenance Bundle. Rochester CLABSI Prevention Collaborative
 110 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP