ICU & ED
For Doctors and Nurses
Tương tác thuốc - chống chỉ định trong thực hành lâm sàng
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Tương tác thuốc - chống chỉ định trong thực hành lâm sàng

Theo hướng dẫn của Bộ Y Tế (Số: 5948/QĐ-BYT)
 cập nhật: 25/6/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Quyết định số 5948/QĐ-BYT của Bộ Y Tế, ngày 30-12-2021 Về việc ban hành Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 485 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP