ICU & ED
For Doctors and Nurses
KILLIP
Đăng nhập
TÌM KIẾM

KILLIP

Phân loại Killip trong nhồi máu cơ tim
 cập nhật: 16/8/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR CodeTiêu chí Điểm
Độ KILLIP Dựa vào thăm khám lâm sàng
1
2
3
4
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Sử dụng trong đánh giá mức độ nặng của nhồi máu cơ tim.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Killip wiki
  2. Killip classification of acute myocardial infarction. Uptodate
 114 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code