ICU & ED
For Doctors and Nurses
4C Mortality Score for COVID-19
Đăng nhập
TÌM KIẾM

4C Mortality Score for COVID-19

Dự đoán tỷ lệ tử vong trong bệnh viện cho bệnh nhân nhập viện vì COVID-19
 cập nhật: 20/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tuổi
0
2
4
6
7
Giới tính
0
1
Bệnh mãn tính kèm theo Hô hấp(trừ Hen), thận eGFR ≤ 30, gan từ nhẹ đến nặng, sa sút trí tuệ, tình trạng thần kinh mãn tính, bệnh mô liên kết, đái tháo đường, HIV/AIDS, bệnh ác tính
0
1
2
Nhịp thở nhịp (lần) /phút
0
1
2
SpO2 Độ bão hòa Oxy ngoại vi khi thở khí phòng (không sử dụng Oxy hỗ trợ)
0
2
Glasgow  Thang điểm hôn mê Glasgow
0
2
BUN hoặc URE
0
1
3
CRP C-reactive protein
0
1
2
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm được giới hạn để xác định tỷ lệ tử vong trong bệnh viện và không được thiết kế để áp dụng cho bệnh nhân ngoại trú.
Điểm Nguy cơ Tử vong trong bệnh viện
0 - 3 Thấp 1.2 - 1.7 %
4 - 8 Trung bình 9.1 - 9.9 %
9 - 14 Cao 31.4 - 34.9%
≥ 15 Rất cao 61.5 - 66.2%
Khi so sánh với điểm số hiện có của CAP và COVID-19, hoạt động tốt hơn trong việc dự đoán tử vong khi nhập viện trong nhóm thuần tập xác nhận.
×

Glasgow (GCS)

Đánh giá tình trạng ý thức
Tiêu chí Điểm
Mắt (E)
4
3
2
1
Lời nói (V): những câu hỏi quen thuộc: tên, tuổi, quê, mùa, năm
5
4
3
2
1
Vận động (M)
6
5
4
3
2
1
Tổng điểm


TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Risk stratification of patients admitted to hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: development and validation of the 4C Mortality Score. BMJ 2020; 370
  2. 4C Mortality Score for COVID-19. MDCalc
 6438 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP