ICU & ED
For Doctors and Nurses
Thang điểm Norton
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Thang điểm Norton

Đánh giá nguy cơ loét do tì đè
 cập nhật: 30/5/2024
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tình trạng thể chất Physical Condition
4
3
2
1
Tình trạng tinh tâm thần Mental Condition
4
3
2
1
Hoạt động Activity
4
3
2
1
Di chuyển Mobility
4
3
2
1
Không tự chủ (mất kiểm soát): tiểu tiện Incontinence
4
3
2
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm Norton đánh giá 5 tiêu chí với thang 4 điểm:Tình trạng thể chất, hoạt động, tình trạng tinh thần, sự vận động, sự mất khả năng kiểm soát nhu cầu vệ sinh. Tổng điểm < 14 cho thấy có nguy cơ phát triển thành loét do tì đè(tổn thương do áp lực) cao.
Ý nghĩa thang điểm Norton
Điểm Nguy cơ
> 18 Thấp
18 đến 14 Trung bình
< 14 đến 10 Cao
< 10 Rất cao

Một thang điểm đánh giá nguy cơ loét do tì đè khác ngày càng phổ biến là Thang đo Braden, được tạo ra ở Hoa Kỳ, mới hơn và chính xác hơn thang đo Norton, hệ thống đánh giá các yếu tố như nhận thức cảm giác, độ ẩm của da, dinh dưỡng, v.v.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. The Norton Pressure Sore Risk-Assessment Scale Scoring System
  2. Preventing Pressure Ulcers in Hospitals. AHRQ
 45 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP