ICU & ED
For Doctors and Nurses
Định nghĩa toàn cầu mới về ARDS 2023
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Định nghĩa toàn cầu mới về ARDS 2023

New Global Difinition of ARDS 2023
 cập nhật: 6/9/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Hỗ trợ hô hấp tương đương với PEEP ≥ 5 cmH2O
0
1
1
1
1
Giảm oxy hóa máu
0
1
1
Mờ (thâm nhiễm không do tràn dịch màng phổi, xẹp thùy phổi, xẹp phổi hoặc nốt phổi) phổi 2 bên được xác định bởi
0
1
1
1
Các tiêu chí còn lại trong định nghĩa ARDS (Berlin 2012)
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Việc đưa thêm các tiêu chí mới như HFNO(Oxy qua mũi lưu lượng cao), tỷ lệ SpO2/FiO2, siêu âm phổi(ở người thực hiện được đào tạo tốt) để bổ sung mở rộng hoặc thay thế cho các tiêu chí ARDS 2012 (tại Berlin), cũng như ở những nơi có nguồn lực y tế hạn chế không có đủ các thiết bị hỗ trợ hô hấp như máy thở (NIV/CPAP) tiêu chí liên quan đến PEEP hay oxy lưu lượng cao(HFNO) thì có thể bỏ qua tiêu chí áp dụng cho các thiết bị hỗ trợ hô hấp này.
Điểm Ý nghĩa
0-4 Chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán ARDS
5 Đủ tiêu chuẩn chẩn đoán ARDS

Xem thêm: Hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS)

Kể từ Định nghĩa ARDS tại Berlin năm 2012, một số phát triển hỗ trợ nhu cầu sửa đổi Định nghĩa toàn cầu về ARDS:
 1. Mở rộng rõ ràng việc sử dụng oxy mũi lưu lượng cao (HFNO) để xử trí suy hô hấp cấp tính do giảm oxy máu nghiêm trọng, nhưng những bệnh nhân này thì không đáp ứng Định nghĩa Berlin;
 2. SpO2/FiO2 bằng cách đo oxy xung mạch đã được xác nhận là tiêu chí cho ARDS trong các nghiên cứu quan sát và thử nghiệm lâm sàng;
 3. Cần đánh giá lại yêu cầu về độ mờ(thâm nhiễm) hai bên phổi và một bên phổi trên hình ảnh học của ngực và việc sử dụng siêu âm như một phương pháp bổ sung cho hình ảnh học của ngực; và
 4. Định nghĩa Berlin có khả năng áp dụng hạn chế ở nơi có nguồn lực thay đổi vì các phương thức chẩn đoán (chụp X quang ngực, phân tích khí máu động mạch) và điều trị (thở máy áp lực dương - PPV) thường không sẵn có.
Một hội nghị đồng thuận đã được triệu tập bằng cách sử dụng quy trình tuyển chọn theo tầng bao gồm 32 chuyên gia ARDS hồi sức tích cực (các bác sĩ lâm sàng và các nhà thăm dò[investigators]), nhấn mạnh đến nền tảng về lâm sàng, địa lý, chủng tộc, giới tính và dân tộc khác nhau. Hội nghị đồng thuận có 6 cuộc họp ảo (tháng 6 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022) và thu thập ý kiến đóng góp từ các thành viên của một số hiệp hội hồi sức tích cực toàn cầu (tháng 6 đến tháng 9 năm 2022).
Bốn khuyến nghị chính là
 1. Bao gồm HFNO với tốc độ dòng tối thiểu ≥ 30 L/phút, hoặc NIV/CPAP với ít nhất 5 cm H2O áp lực cuối kỳ thở ra(PEEP);
 2. Sử dụng PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg hoặc SpO2/FiO2 ≤ 315mmHg với SpO2 ≤ 97% để xác định tình trạng giảm oxy máu; 
 3. Giữ lại độ mờ hai bên (phổi) để làm tiêu chí chẩn đoán hình ảnh bằng chụp X quang hoặc chụp cắt lớp vi tính ngực và thêm siêu âm (nếu người thực hiện được đào tạo tốt); và
 4. Đối với các nơi có nguồn lực thay đổi (hạn chế), không yêu cầu PEEP, lưu lượng oxy(HFNO) hoặc các thiết bị hỗ trợ hô hấp cụ thể(NIV/CPAP) để chẩn đoán ARDS.
Những khuyến cáo này đã được 100% thành viên hội nghị đồng thuận tán thành.
Định nghĩa toàn cầu mới về ARDS này mở rộng dựa trên Định nghĩa ARDS của Berlin(2012).
 • Bệnh nhân bị bệnh cấp tính đang được điều trị bằng HFNO ≥ 30 L/phút có thể được chẩn đoán mắc ARDS và đại diện cho một loại ARDS không đặt nội khí quản mới.
 • Đo oxy xung mạch(SpO2) có thể được sử dụng thay thế cho khí máu động mạch(PaO2) để chẩn đoán ARDS.
 • Độ mờ hai bên (phổi) nên được giữ lại như một tiêu chí bắt buộc và siêu âm là một phương thức hình ảnh học(chẩn đoán hình ảnh) được chấp nhận.
Bệnh nhân ở các cơ sở y tế(nơi) có nguồn lực thay đổi(hạn chế) sẽ không còn bị loại trừ khỏi định nghĩa về ARDS và sẽ được đưa vào dịch tễ học, nghiên cứu lâm sàng và các thử nghiệm lâm sàng. Các khuyến nghị xác định các lĩnh vực cho nghiên cứu trong tương lai, bao gồm các đánh giá tiềm năng về tính khả thi, độ tin cậy và giá trị tiên lượng và mối quan hệ của các loại sinh học(biological) của ARDS với Định nghĩa Toàn cầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome. Journals ATS 2023
 627 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP