ICU & ED
For Doctors and Nurses
Phân độ Hunt và Hess trong xuất huyết dưới nhện(SAH)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Phân độ Hunt và Hess trong xuất huyết dưới nhện(SAH)

Tiên lượng mức độ tử vong
 cập nhật: 1/1/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tiêu chuẩn đặc điểm lâm sàng
1
2
3
4
5
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Ở bệnh nhân xuất huyết dưới nhện(SAH) để phân độ mức độ nặng dựa vào lâm sàng có thể sử dụng điểm Hunt & Hess sửa đổi và WFNS, giúp tiên lượng mức độ tử vong.
Điểm Tỷ lệ tử vong(%)
1 30
2 40
3 50
4 80
5 90
Điểm 4-5 tiên lượng xấu

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Critical Care 2018
  2. Hunt & Hess Classification of Subarachnoid Hemorrhage. MdCalc
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Critical Care 2018
  2. Hunt & Hess Classification of Subarachnoid Hemorrhage. MdCalc
 155 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP