ICU & ED
For Doctors and Nurses
Khoảng trống anion gap (AG)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Khoảng trống anion gap (AG)

Anion Gap
 cập nhật: 25/11/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Khoảng trống anion gap (AG) máu có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng xác định nguyên nhân gây ra toan chuyển hóa và trong một số trường hợp dùng để xác định tình trạng nhiễm toan chuyển hóa đã được giải quyết.

Natri máu(mmol/L)
Clo máu(mmol/L)
HCO3 máu(mmol/L)
Albumin máu
Đơn vị(Albumin)
Có thể tính AG mà không có chỉ số Albumin
Kết quả...
AG Ý nghĩa
> 14 Tăng khoảng trống AG
10 - 14 Khoảng trống AG bình thường
< 10 Giảm khoảng trống AG
Một số tài liệu lấy giá trị bình thường: 12 ± 4 mmol/L.
Tình trạng nhiễm toan Ketone trong đái tháo đường gọi là được giải quyết khi AG < 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. https://www.mdcalc.com/anion-gap. MdCal
  2. ABG - Khí máu động mạch
  3. The Anion Gap. Acid-Base Physiology. anaesthesiamcq
 7487 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP