ICU & ED
For Doctors and Nurses
mEHRA score
Đăng nhập
TÌM KIẾM

mEHRA score

Thang điểm triệu chứng liên quan đến Rung Nhĩ sửa đổi của Hội Nhịp Tim Châu Âu(EHRA)
 cập nhật: 13/5/2024
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Mức độ nghiêm trọng của Rung Nhĩ có thể từ không triệu chứng tới mất khả năng duy trì sinh hoạt bình thường, mặt khác quyết định kiểm soát nhịp hay không (bao gồm cả triệt đốt qua đường ống thông) tùy thuộc vào mức độ triệu chứng, do vậy cần đánh giá triệu chứng Rung Nhĩ dựa trên thang điểm sửa đổi của Hội Nhịp Tim Châu Âu (mEHRA score).

EHRA score
Điểm Mức độ triệu chứng Mô tả
1 Bình thường Rung nhĩ mà không gây ra bất kỳ triệu chứng nào
AF(atrial fibrillation) does not cause any symptoms
2a Nhẹ Hoạt động bình thường hằng ngày không bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng liên quan đến rung nhĩ
Normal daily activity not affected by symptoms related to AF
2b Trung bình Hoạt động bình thường hàng ngày không bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng liên quan đến rung nhĩ, nhưng bệnh nhân gặp rắc rối do các triệu chứng(triệu chứng gây khó chịu cho bệnh nhân)
Normal daily activity not affected by symptoms related to AF, but patient troubled by symptoms
3 Nặng Hoạt động bình thường hằng ngày bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng liên quan đến rung nhĩ
Normal daily activity affected by symptoms related to AF
4 Mất khả năng Phải ngừng lại(gián đoạn) các hoạt động bình thường hàng ngày
Normal daily activity discontinued

Sáu triệu chứng (bao gồm hồi hộp trống ngực, mệt mỏi, chóng mặt, khó thở, tức ngực, lo lắng khi Rung nhĩ) được đánh giá dựa theo mức độ ảnh hưởng: từ không ảnh hưởng tới mất khả năng sinh hoạt bình thường.
Mối liên quan của triệu chứng với Rung nhĩ (đặc biệt nếu triệu chứng không đặc hiệu như khó thở, mệt mỏi, nặng ngực) cũng cần phải làm rõ để không bỏ sót các nguy cơ tim mạch và bệnh lý đồng mắc khác chưa được phát hiện hoặc điều trị chưa tối ưu.
Trên bệnh nhân Rung nhĩ, khuyến cáo:
  • Đánh giá các triệu chứng liên quan Rung nhĩ (bao gồm mệt mỏi, khó thở khi gắng sức, hồi hộp trống ngực, tức ngực) và lượng giá mức độ triệu chứng bằng thang điểm EHRA sửa đổi trước và sau khởi trị.
  • Đánh giá các triệu chứng liên quan Rung nhĩ trước và sau chuyển nhịp với RN dai dẳng giúp hỗ trợ quyết định lựa chọn chiến lược kiểm soát nhịp.
Được khuyến cáo
I
C

Thang đo triệu chứng mEHRA là một công cụ được bác sĩ đánh giá để định lượng các triệu chứng liên quan đến Rung nhĩ được sử dụng để hướng dẫn các quyết định điều trị Rung nhĩ dựa trên triệu chứng và có liên quan đến kết quả bất lợi ở những bệnh nhân có nhiều triệu chứng hơn (3 − 4 điểm) so ​​với những bệnh nhân có 1 − 2 điểm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. 2020 Guidelines for Management of Atrial Fibrillation ESC Clinical Practice Guidelines
  2. EHRA symptom scale
 27 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP