ICU & ED
For Doctors and Nurses
Sepsis Bundle (Hour-1 Bundle)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Sepsis Bundle (Hour-1 Bundle)

Gói 1 giờ cho bệnh nhân nhiễm trùng huyết
 cập nhật: 9/2/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR CodeTiêu chí Điểm
5 yếu tố cho gói 1 giờ (Hour-1 Bundle) Thời gian bắt đầu (zero) được định nghĩa là thời gian được phân loại tại phòng cấp cứu hoặc, được thông tin từ địa điểm chăm sóc khác hoặc, từ biểu đồ theo dõi bệnh nhân dựa vào các dấu hiệu (các tiêu chuẩn nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng) được phát hiện sớm nhất.
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Gói nhiễm trùng huyết (Sepsis Bundle) là trọng tâm của việc thực hiện Chiến dịch nhiễm trùng huyết sống sốt (Surviving Sepsis Campaign - SSC). 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 update
  2. The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 update INTENSIVE CARE MEDICINE. ESICM
 3569 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code