ICU & ED
For Doctors and Nurses
BACS score
Đăng nhập
TÌM KIẾM

BACS score

Dự đoán nguy cơ chảy máu nặng trong vòng 30 ngày sau khi điều trị tiêu sợi huyết đường toàn thân ở bệnh nhân thuyên tắc phổi
 cập nhật: 16/1/2024
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Yếu tố nguy cơ
3
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Điểm BACS là một công cụ hỗ trợ dễ dàng áp dụng để dự đoán nguy cơ xuất huyết nặng ở nhóm bệnh nhân thuyên tắc phổi(PE) được điều trị thuốc tiêu huyết khối đường toàn thân.
Điểm BACS
Điểm Nguy cơ chảy máu nặng trong vòng 30 ngày
0 Thấp (3%)
1-3 Trung bình (7%)
≥ 4 Cao (44%)
Điểm BACS được lấy từ 1172 bệnh nhân được điều trị bằng thuốc tiêu huyết khối đường toàn thân và được đăng ký trong cơ sở dữ liệu RIETE, 6% trong số đó đã trải qua tình trạng xuất huyết nặng trong vòng 30 ngày. Ba phần tư số bệnh nhân có huyết áp bình thường. Điểm BACS có thể giúp xác định bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết nặng ngắn hạn sau khi tiêu huyết khối.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Riskstratificationofacutepulmonaryembolism
  2. Derivation and validation of a clinical prediction rule for thrombolysis-associated major bleeding in patients with acute pulmonary embolism: the BACS score. ERS
 31 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP