ICU & ED
For Doctors and Nurses
MORSE đánh giá nguy cơ ngã ở người lớn
Đăng nhập
TÌM KIẾM

MORSE đánh giá nguy cơ ngã ở người lớn

Morse Fall Scale (MFS)
 cập nhật: 20/12/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tiền sử té ngã 
Vừa mới xảy ra hoặc trong vòng 3 tháng qua. Bao gồm ngã do co giật/ ngất xỉu hoặc suy giảm khả năng vận động và dáng đi (mất thăng bằng).
0
25
Chẩn đoán thứ hai
0
15
Hỗ trợ đi lại
0
15
30
Điều trị với đường truyền tĩnh mạch (IV)/ khóa Heparin (hoặc nước muối sinh lý) Ghi chú: khóa Heparin (khóa đường truyền IV lại với dung dịch chứa Heparin loãng để dự phòng tắc đường truyền
0
20
Dáng đi Tư thế khi di chuyển
0
10
20
Trạng thái tinh thần (ý thức)
0
15
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Tổng điểm MFS (More Fall Score) giúp đánh giá nguy cơ bị té ngã ở người lớn. Tuy nhiên, nó không xác định cách bảo vệ bệnh nhân khỏi bị té ngã. Mục tiêu quan trọng của MFS là xác định tại sao bệnh nhân có nguy cơ bị té ngã. Việc tập trung vào các yếu tố nguy cơ sẽ giúp đưa ra các biện pháp can thiệp cụ thể để ngăn ngừa té ngã cho bệnh nhân.
Ý nghĩa điểm MORSE
Điểm Nguy cơ té ngã
0 Không có nguy cơ
< 25 Thấp
25 - 45 Trung bình
> 45 Cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Preventing Falls in Hospitals. AHRQ
  2. Morse Fall Scale Calculator. OMNICALCULATOR
  3. The Morse Fall Scale Training Module. Partners HealthCare System Fall Prevention Task Force
  4. TIME TO KNOW - MORSE FALL RISK SCALE - PART 2
  5. An toàn người bệnh: Phòng chống té ngã. Nguyễn Thị Ngọc Anh - Nguồn Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh
  6. Phòng chống té ngã trong bệnh viện: Ý nghĩa, công cụ và phương pháp. Bs.Ths. Lê Đình Sáng, Phòng QLCL - Bệnh viện Nghệ An
  7. Phòng ngừa ngã cho người bệnh tại Bệnh viện. Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
 217 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP