ICU & ED
For Doctors and Nurses
Tính tốc độ truyền Kali (ml/giờ)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Tính tốc độ truyền Kali (ml/giờ)

Tính tốc độ truyền Kali sau khi đã pha loãng KCL với NaCl 0.9%
 cập nhật: 10/9/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Điều trị hạ Kali máu tùy thuộc vào mức độ nặng của hạ Kali, đường truyền (ngoại vi hay trung tâm), tình trạng bệnh có cần phải hạn chế dịch hay không hạn chế dịch, trẻ em (dựa theo cân nặng) hay người lớn mà có tỷ lệ pha loãng KCl với NaCl 0.9% khác nhau, cũng như giới hạn của tốc độ truyền tối đa cũng khác nhau.

KCL
Đơn vị
Pha loãng với NaCL 0.9% (mL)
Cân nặng của trẻ (kg)
Tốc độ truyền
Lưu ý: thể tích dịch trong ống KCL là không đáng kể(đã bỏ qua trong tính toán), nên thể tích dịch pha loãng được tính là thể tích NaCL 0.9%. Trường hợp thể tích dịch trong ống KCL là đáng kể, hãy cộng dồn vào thể tích NaCL 0.9%.

Hướng dẫn điều trị Hạ Kali máu (Hypokalemia)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hạ Kali máu. HSCC.VN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hạ Kali máu. HSCC.VN
 4177 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP