ICU & ED
For Doctors and Nurses
CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASc
Đăng nhập
TÌM KIẾM

CHA2DS2-VASc

Đánh giá yếu tố nguy cơ đột quỵ não ở bệnh nhân rung nhĩ (ESC 2020)
 cập nhật: 19/9/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Yếu tố nguy cơ (đột quỵ não)
1
1
2
1
2
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Đánh giá yếu tố nguy cơ đột quỵ não ở bệnh nhân rung nhĩ (ESC 2020)

Điểm Ý nghĩa
0 điểm với nam hoặc 1 điểm với nữ Không điều trị dự phòng huyết khối
1 điểm với nam hoặc 2 điểm với nữ Thuốc chống đông đường uống (OAC) nên được xem xét để điều trị dự phòng huyết khối
≥2 điểm với nam hoặc ≥3 điểm với nữ Khuyến cáo điều trị dự phòng huyết khối

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ECS 2020 Guidelines for Management of Atrial Fibrillation
 12649 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP