ICU & ED
For Doctors and Nurses
IMPROVE-VTE cải tiến
Đăng nhập
TÌM KIẾM

IMPROVE-VTE cải tiến

Modified IMPROVE, đánh giá nguy cơ huyết khối
 cập nhật: 19/4/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Yếu tố nguy cơ của thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE)
3
2
2
2
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Bảng điểm IMPROVE cải tiến giúp ra quyết định điều trị chống đông ở bệnh nhân COVID-19.
Điểm Ý nghĩa
≥ 4 Nguy cơ huyết khối cao
Tiếp tục duy trì chống đông
2 - 3 Nguy cơ huyết khối cao khi kết hợp D-Dimer > 2 lần bình thường
Tiếp tục duy trì chống đông
2 - 3 Bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ
Khởi đầu dùng kháng đông bằng liều dự phòng
2 - 3 Kết hợp D-Dimer ≥ 2 lần bình thường
Khởi đầu dùng kháng đông bằng liều điều trị

Có nguy cơ cao TTHKTM nếu:
  1. Thang điểm IMPROVE-VTE cải tiến ≥ 4, hoặc
  2. Thang điểm IMPROVE-VTE cải tiến ≥ 2 kèm theo D-dimer tăng > 2 lần giá trị bình thường trên
  3. Hoặc tuổi > 75, có tiền sử TTHKTM hoặc ung thư hoạt động
Nên dự phòng bằng 1 trong 2 NOAC thuộc nhóm ức chế Xa:
  1. Rivaroxaban 10 mg x 1 lần/ngày hoặc
  2. Apixaban 2,5 mg x 2 lần/ngày
Thời gian dự phòng: có thể kéo dài tới 35 ngày

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Modified IMPROVE VTE Risk Score and Elevated D-Dimer Identify a High Venous Thromboembolism Risk in Acutely Ill Medical Population for Extended Thromboprophylaxis
  2. Bảng điểm IMPROVE cải tiến (Modified IMPROVE) đánh giá nguy cơ huyết khối. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19. 06/10/2021
  3. Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2022
 5841 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP