ICU & ED
For Doctors and Nurses
IMPROVE cải tiến
Đăng nhập
TÌM KIẾM

IMPROVE cải tiến

Modified IMPROVE, đánh giá nguy cơ huyết khối
 cập nhật: 23/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR CodeTiêu chí Điểm
Yếu tố nguy cơ của thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE)
3
2
2
2
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Bảng điểm IMPROVE cải tiến giúp ra quyết định điều trị chống đông ở bệnh nhân COVID-19.
Điểm Ý nghĩa
≥ 4 Nguy cơ huyết khối cao
Tiếp tục duy trì chống đông
2 - 3 Nguy cơ huyết khối cao khi kết hợp D-Dimer > 2 lần bình thường
Tiếp tục duy trì chống đông
2 - 3 Bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ
Khởi đầu dùng kháng đông bằng liều dự phòng
2 - 3 Kết hợp D-Dimer ≥ 2 lần bình thường
Khởi đầu dùng kháng đông bằng liều điều trị

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Modified IMPROVE VTE Risk Score and Elevated D-Dimer Identify a High Venous Thromboembolism Risk in Acutely Ill Medical Population for Extended Thromboprophylaxis
  2. Bảng điểm IMPROVE cải tiến (Modified IMPROVE) đánh giá nguy cơ huyết khối. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19. 06/10/2021
 5702 lượt sử dụng

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về kỹ thuật (skills), công cụ hỗ trợ (tools), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về kỹ thuật (skills), công cụ hỗ trợ (tools), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code