ICU & ED
For Doctors and Nurses
GCS (Glasgow Coma Scale)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

GCS (Glasgow Coma Scale)

Đánh giá tình trạng ý thức (Thang đo mức độ hôn mê Glasgow)
 cập nhật: 9/2/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Mắt (E)
4
3
2
1
Lời nói (V): những câu hỏi quen thuộc: tên, tuổi, quê, mùa, năm
5
4
3
2
1
Vận động (M)
6
5
4
3
2
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Đánh giá tình trạng ý thức (Glasgow Coma Scale, viết tắc là GCS). 
Ghi nhận điểm cao nhất.
Cách ghi: vd: GCS = 10 (E3V4M3) lúc 15h30p
Điểm Mức độ hôn mê (mức độ tổn thương não)
15 Bình thường
13 - 14 Nhẹ
9 - 12 Vừa
≤ 8 Nặng
Nặng: ≤ 8 điểm: là một trong những yếu tố được xem xét chỉ định đặt nội khí quản.
1. Nếu bệnh nhân được đặt ống nội khí quản  và thở máy, sử dụng thang điểm RASS.
2. Nếu bệnh nhân có cả hai mắt tổn thương không thể mở được thì điểm hôn mê Glasgow chỉ được tính toán dựa trên hai tiêu chí là đáp ứng lời nói tốt nhất và đáp ứng vận động tốt nhất. Ngoài ra, hậu tố "C" có thể được thêm vào sau điểm hôn mê Glasgow để cho biết bệnh nhân có cả hai mắt tổn thương không thể mở được. Hậu tố "C" là cái gì, bản chất nó là ký tự viết tắt của từ tiếng Anh là closed (nhắm mắt). Như vậy, với bệnh nhân hôn mê có cả hai mắt tổn thương không thể mở được thì điểm hôn mê Glasgow cao nhất là 11C và thấp nhất là 2C (một số tài liệu chấm điểm thấp nhất là 3C).

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Stupor and coma in adults. Uptodate. Glasgow Coma Scale (GCS). Graphic 81854 Version 7.0
 25420 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP