ICU & ED
For Doctors and Nurses
Marshall sửa đổi
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Marshall sửa đổi

Đánh giá mức độ suy tạng ở bệnh nhân viêm tụy cấp
 cập nhật: 2/3/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Hô hấp PaO2/ FiO2 Với bệnh nhân không thở máy FiO2(thở oxy L/ phút): 21%(khí phòng), 25%(2 L/p), 30%(4 L/p), 40% (6 - 8 L/p), 50%(9 - 10 L/p)
0
1
2
3
4
Tim mạch: Huyết áp tâm thu, mmHg Không hỗ trợ thuốc tăng co bóp cơ tim (Dobutamin)
0
1
2
3
4
Thận: Creatinine
0
1
2
3
4
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
≥ 2 điểm ở bất kỳ hệ cơ quan nào được xác định là hiện diện của suy tạng.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis. Uptodate. 3/2021.
 5236 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP