ICU & ED
For Doctors and Nurses
Geneva cho thuyên tắc phổi (đơn giản hóa)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Geneva cho thuyên tắc phổi (đơn giản hóa)

Đánh giá nguy cơ thuyên tắc phổi ở bệnh nhân có huyết động ổn định.
 cập nhật: 24/4/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Các biến số
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm Geneva và Wells dành cho thuyên tắc phổi có 01 đầy đủ số điểm và 01 bản đơn giản hóa số điểm. Giúp đánh giá phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân nghi ngờ thuyên tắc phổi có huyết động ổn định.
Điểm Phân tầng nguy cơ thuyên tắc phổi
0 - 1 Thấp
2 - 4 Trung bình
≥ 5 Cao
≥ 3 Cao
0 - 2 Ít khả năng bị thuyên tắc phổi
≥ 3 Có khả năng bị thuyên tắc phổi

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Huyết khối tĩnh mạch. Hội Tim Mạch Việt Nam 2020
  2. Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2022
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Huyết khối tĩnh mạch. Hội Tim Mạch Việt Nam 2020
  2. Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2022
 2652 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP