ICU & ED
For Doctors and Nurses
SOARS
Đăng nhập
TÌM KIẾM

SOARS

Dự đoán nguy cơ tử vong ở người lớn nhiễm COVID-19 trước khi vào viện
 cập nhật: 23/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
SpO2
0
1
Obesity Béo phì
0
1
Age Tuổi
0
1
2
3
4
Respiratory rate Tần số thở
0
1
Stroke/ CVA (Cerebrovascular accident) Tiền sử đột quỵ não/ tai biến mạch máu não
0
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Có thể sử dụng để hỗ trợ ra quyết định cho chiến lượt điều trị. Tuy nhiên, điểm SOARS này được nghiên cứu trên quần thể chưa tính đến các yếu tố như khu vực, chủng tộc, đã được tiêm vắc xin hay chưa, khả năng đáp ứng của cơ sở điều trị(nhân viên y tế, năng lực chuyên môn, trang thiết bị, thuốc.. sẵn có),..
Điểm Dự đoán nguy cơ tử vong (%)
0 1.4 %
1 5.3 %
2 5.9 %
3 23.4 %
4 35.4 %
5 53.9 %
6 72.5 %
7 78.6 %
8 100 %

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. COVID-19 Short Score
  2. Early prognostication of COVID-19 to guide hospitalisation versus outpatient monitoring using a point-of-test risk prediction score
 2775 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP