ICU & ED
For Doctors and Nurses
MIS-C (Multisytem Inflammatory Syndrome in Children)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

MIS-C (Multisytem Inflammatory Syndrome in Children)

Hội chứng viêm hệ thống liên quan tới Covid-19 ở trẻ em
 cập nhật: 25/7/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
6 Tiêu chí để chẩn đoán MIS-C Theo WHO, Bộ Y Tế
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Chẩn đoán Hội chứng viêm hệ thống liên quan tới Covid-19 ở trẻ em khi có đủ 6 các tiêu chuẩn trên(6điểm).

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2). Bộ Y Tế. Ban hành 14/07/2021
  2. CDC and WHO case definitions of multisystem inflammatory syndrome in children. Uptodate. Graphic 128201 Version 6.0
  3. Multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents with COVID-19. WHO
  4. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) Associated with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). CDC
 7176 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP